top of page
1-64.jpg

מרכז שמגר

 לוגו / פרינט / מיתוג

עיצוב שפה גרפית אחידה עבור מרכז הנשיא שמגר למשפט וחדשנות שהינו חלק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. עיצוב לוגו, חומרים שיווקיים, מצגות ועיצוב אתר.

אתר-מרכ-שמגר.jpg
1-65.jpg
bottom of page